ÜRÜNLER
İmalatını Yaptığımız Ürünler ile İlgili
Detaylı Bilgi Sahibi Olun
GRAFİTLİ BRONZ
BURÇ

Üretimini yaptığımız Grafitli
Bronz Burçlar ve Plakalar ile ilgili
bilgilenin ve daha detaylı teknik
bilgiye sahip olun.

STANDART KALIP
ELEMANLARI

Üretimini yaptığımız Standart
Kalıp Elemanları ile ilgili bilgilenin
ve daha detaylı teknik bilgiye
sahip olun.

TARIM MAKİNELERİ İÇİN
BURÇ

Tarım Makineleri için üretimini
yaptığımız Burçlar ile ilgili
bilgilenin ve daha detaylı
teknik bilgiye sahip olun.

ÖZYİĞİT HAKKINDA
Faaliyetlerimiz ve Özgeçmişimiz
Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
HAKKIMIZDA

Bölgesel başarımızı ulusal düzeye,
ulusal başarımızı ise uluslararası
düzeye taşımak amacıyla her gün
bir önceki günden
Daha hızlı,
Daha güvenli,
Daha teknik,
Daha verimli
çalışarak, daha çok, daha ekonomik
ve daha kaliteli üretim yapıyoruz.

NEDEN GRAFİTLİ BRONZ?
Grafitli Bronz ürünleri neden kullanmamız
gerektiği, grafitli bronz sisteminin
özellikleri ve üstünlükleri hakkında
daha fazla bilgi sahibi olun.
TEKNİK BİLGİLER
Grafitli Bronz ürünlerle ilgili eğitim notlarından,
tolerans tablosu ve tolerans örneklerine
kadar bir çok teknik konuda
daha fazla bilgi sahibi olun.
YARARLI BAĞLANTILAR
Grafitli Bronz ürünlerle ilgili malzeme
araştırmasından, bakır alaşımları ve standartları
karşılaştırmasına kadar bir çok konuda
yararlı bağlantılara ulaşın.